Ewa Idczak | właściciel – dyrektor, pedagog, logopeda, neurologopeda

Pedagog specjalny, logopeda o specjalności neurologopeda, absolwentka Podyplomowego Studium Psychologii i Oligofrenopedagogiki, specjalista - trener emisji głosu, ukończony kurs psychostymulacji i logorytmiki (wszystkie studia i specjalizacje ukończone na Uniwersytecie Wrocławskim), wieloletnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, logopedy i neurologopedy w Ośrodku Psychostymulacji we Wrocławiu (ośrodek związany z UW), Stowarzyszeniu Tęcza w Oławie, Poradni Logopedycznej w NZOZ Omega w Oławie.

Anna Gala

Anna | specjalista do spraw płac i kadr

Absolwentka: studiów licencjackich w Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA na kierunku handel zagraniczny oraz studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie specjalność „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • zasiłki chorobowe, macierzyński i opiekuńcze
 • wynagrodzenia w oświacie – zmiany i problemy
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • nowy program płatnik

Dorota | dyrektor ds. pedagogicznych

Magister wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego -  nauczyciel dyplomowany
z wieloletnim stażem pedagogicznym.
Ukończone liczne kursy i szkolenia dla nauczycieli, studia podyplomowe oraz kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą.

 

Karina | wychowawca gr. BIEDRONKI oraz zastępca dyrektora

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, gdzie uzyskała tytuł licencjata w specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Tytuł magistra uzyskała na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu o specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Absolwentka Podyplomowych Studiów o specjalizacji oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W grupie Starszaków prowadzi zajęcia z Metody Dobrego Startu, realizując program "Od piosenki do literki".

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • kurs z Metody Dobrego Startu: I stopień oraz II stopień.
 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka. Poziom II
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia

Angelika | pomoc wychowawcy w gr. BIEDRONKI

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, gdzie uzyskała tytuł licencjata o specjalności Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii. Obecnie studentka w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie o specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Joanna | wychowawca gr. ROBACZKI

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, gdzie uzyskała tytuł licencjata o specjalności Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie o specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzi zajęcia kulinarne „Mały kucharz”.

Ukończone warsztaty:

 • Efektywne nauczanie i uczenie się – podstawy neurodydaktyki
 • Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • W świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka

Alicja | wychowawca gr. ROBACZKI

Absolwentka studiów I stopnia o specjalności : Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii oraz ukończone studia II stopnia o specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Aktualnie studentka studiów podyplomowych z zakresu: Oligofrenopedagogika-  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2016/ 2017 roku odbycie stażu i otrzymanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Szkolenia, kursy:

 • Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolne
 • W świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka

Udział w konferencjach naukowych pogłębiających wiedzę pedagogiczną.

Justyna | pomoc wychowawcy gr. ROBACZKI

Terapeuta zajęciowy, w trakcie studiów w Wyższej Szkole Filologicznej, na wydziale Neofilogii. Kierunek: Język włoski w biznesie i w IT. Szkolenia i kursy: ukończony we Włoszech kurs pierwszej pomocy pediatrycznej, szkolenie BHP. Umiejętności: znajomość Braille'a i zasad orientacji przestrzennej- szkolenie.

Anna | wychowawca gr. ŻABKI

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunku: pedagogika ogólna. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończone kursy i szkolenia: Kurs wychowawcy placówek wypoczynku, Kreatywny nauczyciel przedszkola, Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? Poziom II.

Dominika | pomoc wychowawcy gr. ŻABKI

Studentka II roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z językiem Angielskim na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Aleksandra | pomoc wychowawcy gr. ŻABKI

Absolwentka kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu. Obecnie studentka pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu.

Marlena | wychowawca gr. ŻUCZKI

Absolwentka studiów pierwszego stopnia o specjalności Pedagogika opiekuńcza z terapią.

 

Andżelika | wychowawca gr. ŻUCZKI

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim

 

Sandra | wychowawca gr. SKRZATY

Studia wyższe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • elementy muzykoterapii w kształceniu małych dzieci
 • kalkulator w głowie
 • edukacja matematyczna w życiu codziennym
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej na pierwszych etapach edukacji
 • kurs wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kreatywne metodypracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecika w wieku przedszkolnym? Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów. Sensodydaktyka. Poziom II

Ewelina | pomoc wychowawcy gr. SKRZATY

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - tytuł magistra na kierunku Socjologia. Wieloletni wychowawca prowadzący drużynę harcerską, doświadczony animator potrafiący poprowadzić wiele zabaw o charakterze edukacyjnym, wyczarować dla dzieci wielkie bańki mydlane, zwierzaczki z baloników, a nawet chodzić na szczudłach. Były wolontariusz Uniwersytetu Dzieci oraz angielskiego przedszkola St Charles Borromeo Catholic Primary School and Nursery in Weybridge. Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonii Terapia dziecka z autyzmem – wybrane modele.

Agnieszka | nauczyciel rozwijający zainteresowania dzieci gr. SKRZATY

Absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna oraz Edukacja Kreatywna i Medialna. Doświadczenie w pracy z dziećmi czerpie z praktyk w Oddziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Szkołach Specjalnych oraz poprzez prowadzenie drużyny harcerskiej. Ukończyła Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonii, Kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, Kurs w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Prowadzi zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego oraz śpiewanki z gitarą.

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • Kreatywne metodypracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecika w wieku przedszkolnym? Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów. Sensodydaktyka. Poziom II

Julita | wychowawca gr. PSZCZÓŁKI

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Kontynuuje naukę na kierunku Terapia pedagogiczna, również na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?. Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka. Poziom II

Anna | wychowawca gr. MOTYLKI

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne (specjalizacja Menedżer Sportu i Rekreacji ). Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu – kierunek Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.

 • Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego.

Jadwiga | pomoc wychowawcy gr. MOTYLKI

Sympatyczna, ciepła i uśmiechnięta, lubiąca pracę z dziećmi. Poprzez swoją postawę,
chce dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Melania | pedagog specjalny gr. MOTYLKI

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika specjalna I stopnia o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie studentka na kierunku Pedagogika II stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Metoda Dobrego Startu - część praktyczna
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka - poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? - poziom II

Anna | pedagog specjalny

Absolwentka: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, specjalność: pedagogika opiekuńczo-prewencyjna i pedagogika resocjalizacyjna.
Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenia i kursy:

 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – poziom II
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka - poziom II
 • Jestem chłopcem, jestem dziewczynką- seksualność dziecka w wieku przedszkolnym
 • Teoria umysłu - trening terapii dyskursywnej u osób cierpiących na autyzm 
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Logorytmika - ruch, słuch, słowo

Agnieszka | logopeda-terapeuta

Absolwentka studiów licencjackich kierunku Pedagogika Ogólna o specjalności Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie na etapie końcowym studiów magisterskich o specjalności Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

 

Marta | logopeda-terapeuta

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, logopedii ogólnej na Podyplomowym Studium Logopedycznym we Wrocławiu.
Obecnie studiuje Neurologopedię Kliniczną z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Koordynator Rehabilitacji Domowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange.

Kursy, warsztaty, szkolenia:

 • kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kurs metody werbo-tonalnej I st.
 • kurs języka migowego KSS I
 • kurs Polskiego Języka Migowego cz. I
 •  „Wczesne wykrywanie wad słuchu – nie ma dzieci za małych do terapii”
 • „Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu”
 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z wada słuchu – rola rodziców i terapeutów”
 • „Terapia słuchu i mowy dzieci niedosłyszących w wieku 7-12 lat – przegląd metod pracy”
 • „Dziecko za szybą, diagnoza i terapia autyzmu”
 • „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym - integracja w środowisku słyszących rówieśników”

Urszula | fizjoterapeuta, neurologopeda kliniczny, terapeuta SI.

Absolwentka: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Fizjoterapia. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Logopedia kliniczna. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zawodowy kurs masażu i niekonwencjonalnych metod leczenia
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Psychomotoryka
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda psychostymulacyjna  "Dyna Lingua M.S."
 • Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu
 • Regulatory funkcji MFS - nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny według integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia
 • Wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z Zespołem Downa
 • Mowa i ruch - wspomaganie komunikacji językowej dzieci z zespołem Downa
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (KORP) jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • W świecie dziecięcych zmysłów-Sensodydaktyka
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym - integracja w środowisku słyszących rówieśników
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa-diagnostyka i planowanie terapii

Ponadto wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach branżowych.

Natalia | logopeda

Absolwentka Filologii Polskiej i Logopedii Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie studentka Neurologopedii z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo,
 • Metoda psychostymulacyjna „Dyna Lingua MS”,
 • Afazja- diagnoza i terapia,
 • Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia,
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego,
 • Opóźniony rozwój mowy- diagnoza i terapia,
 • Terapia sygmatyzmu  międzyzębowego
 • Terapia sygmatyzmu bocznego,
 • Diagnoza i terapia ankyloglosji,
 • Diagnozy i terapia dzieci z uszkodzeniem słuchu w praktyce logopedy,
 • Praca z dziećmi z trudnym zachowaniem,
 • Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i kulturowej.