Ewa Idczak | właściciel – dyrektor, pedagog, logopeda, neurologopeda

Pedagog specjalny, logopeda o specjalności neurologopeda, absolwentka Podyplomowego Studium Psychologii i Oligofrenopedagogiki, specjalista - trener emisji głosu, ukończony kurs psychostymulacji i logorytmiki (wszystkie studia i specjalizacje ukończone na Uniwersytecie Wrocławskim), wieloletnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, logopedy i neurologopedy w Ośrodku Psychostymulacji we Wrocławiu (ośrodek związany z UW), Stowarzyszeniu Tęcza w Oławie, Poradni Logopedycznej w NZOZ Omega w Oławie.

Anna Gala

Anna | specjalista do spraw płac i kadr

Absolwentka: studiów licencjackich w Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA na kierunku handel zagraniczny oraz studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie specjalność „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • zasiłki chorobowe, macierzyński i opiekuńcze
 • wynagrodzenia w oświacie – zmiany i problemy
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • nowy program płatnik

Karina | wychowawca gr. BIEDRONKI oraz zastępca dyrektora

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, gdzie uzyskała tytuł licencjata w specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Tytuł magistra uzyskała na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu o specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Absolwentka Podyplomowych Studiów o specjalizacji oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W grupie Starszaków prowadzi zajęcia z Metody Dobrego Startu, realizując program "Od piosenki do literki".

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • kurs z Metody Dobrego Startu: I stopień oraz II stopień.
 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
Marta | wychowawca gr. BIEDRONKI

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł licencjata w specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Obecnie studentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z edukacją muzyczną i rytmiką w Wyższej Szkole „Edukacja”we Wrocławiu.


Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:
 • Szkolenie udoskonalające umiejętności pracy z dziećmi prezentującymi cechy ze spektrum autyzmu i z obszaru Zespołu Aspergera.
 • Certyfikat z  Kursu „Animatora Zabaw Do Dzieci"

Joanna | wychowawca gr. ROBACZKI

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, gdzie uzyskała tytuł licencjata o specjalności Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie o specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzi zajęcia kulinarne „Mały kucharz”.

Ukończone warsztaty:

 • Efektywne nauczanie i uczenie się – podstawy neurodydaktyki
 • Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • W świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka

Alicja | pomoc wychowawcy gr. ROBACZKI

Absolwentka studiów I stopnia o specjalności : Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii oraz ukończone studia II stopnia o specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Aktualnie studentka studiów podyplomowych z zakresu: Oligofrenopedagogika-  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2016/ 2017 roku odbycie stażu i otrzymanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Szkolenia, kursy:

 • Jak mówić żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolne
 • W świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka

Udział w konferencjach naukowych pogłębiających wiedzę pedagogiczną.

Natalia | wychowawca gr. ŻABKI

Absolwentka studiów pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunki Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Aktualnie studentka kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką.

Ukończone szkolenia: 
 • kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - poziom II
 • zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - poziom II
 • w świecie dziecięcych zmysłów- sensodydaktyka - poziom II

Laura | pomoc wychowawcy gr. ŻABKI
Studentka 3 roku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego.
Ukończyła kurs na opiekuna dzieci zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech.
 
Ukończone szkolenia: 
 • kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - poziom II
 • zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - poziom II
 • w świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka - poziom II

 

Magdalena | wychowawca gr. ŻUCZKI
Absolwentka  Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej. 
Aktualnie studentka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperie w Brzegu. Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną,

Zainteresowania: książka, taniec, muzyka, sport, film. 

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • Kurs w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

aleksandra_sinkowska

Aleksandra | pomoc wychowawcy gr. ŻUCZKI

Studentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.
Zainteresowania: sport, taniec i muzyka, literatura współczesna. W wolnym czasie praktykuję wspinaczkę górską.

 

Sandra | wychowawca gr. SKRZATY

Studia wyższe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • elementy muzykoterapii w kształceniu małych dzieci
 • kalkulator w głowie
 • edukacja matematyczna w życiu codziennym
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej na pierwszych etapach edukacji
 • kurs wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kreatywne metodypracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecika w wieku przedszkolnym? Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów. Sensodydaktyka. Poziom II

Agnieszka | wychowawca gr. SKRZATY

Absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna oraz Edukacja Kreatywna i Medialna. Doświadczenie w pracy z dziećmi czerpie z praktyk w Oddziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Szkołach Specjalnych oraz poprzez prowadzenie drużyny harcerskiej. Ukończyła Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonii, Kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, Kurs w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Prowadzi zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego oraz śpiewanki z gitarą.

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • Kreatywne metodypracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecika w wieku przedszkolnym? Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów. Sensodydaktyka. Poziom II

Julita | wychowawca gr. PSZCZÓŁKI

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Kontynuuje naukę na kierunku Terapia pedagogiczna, również na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?. Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka. Poziom II

Monika | pomoc wychowawcy gr. PSZCZÓŁKI

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku pedagogika ogólna. Aktualnie studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika specjalna.

 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?. Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka. Poziom II

Anna | wychowawca gr. Motylki

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne (specjalizacja Menedżer Sportu i Rekreacji ). Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu – kierunek Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.

 • Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego.

Anna | pomoc wychowawcy gr. Motylki

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tytuł magistra uzyskała jako Nauczyciel Wychowania Fizycznego, specjalizacja: Fitness.
Studia Podyplomowe: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 • Ukończyła kurs Wychowawców i Kierowników Kolonii.

Karolina | Pedagog specjalny. gr. Motylki

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu- tytuł magistra na kierunku Pedagogika Specjalna. W trakcie realizacji studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu.

Anna | pedagog specjalny

Absolwentka: Wyższej Szkoły Menażerskiej w Legnicy, specjalność: pedagogika opiekuńczo-prewencyjna i pedagogika resocjalizacyjna.
Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenia i kursy:

 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – poziom II
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka - poziom II
 • Jestem chłopcem, jestem dziewczynką- seksualność dziecka w wieku przedszkolnym
 • Teoria umysłu - trening terapii dyskursywnej u osób cierpiących na autyzm

Małgorzata | pedagog specjalny

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Studia I i II stopnia  na Wydziale Nauk Pedagogicznych, na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Pedagogika lecznicza i Terapia zajęciowa.

Kursy, szkolenia, warsztaty:
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Efektywne nauczanie i uczenie się - podstawy neurodydaktyki
 • Stymulowanie komunikacji w autyźmie - od zabawy do dialogu

Katarzyna | logopeda-terapeuta, wczesna interwencja logopedyczna

Absolwentka: Uniwersytetu Wrocławskiego Geografia, Uniwersytetu Wrocławskiego Kulturoznawstwo, Uniwersytetu Wrocławskiego Logopedia Ogólna, Akademii Medycznej Wczesna Interwencja Logopedyczna.

Kursy, warsztaty, szkolenia:

 • kurs Metody Dyna-Lingua M.S.
 • kurs Metody Werbo-Tonalnej l etap Podstawowy
 • kurs Języka Migowego
 • kurs Pedagogiczny
 • EEG-Biofeedback l etap
 • dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym-integracja w środowisku słyszących rówieśników
 • rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia-wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z Zespołem Downa
 • mowa i ruch-wspieranie komunikacji językowej dzieci z Zespołem Downa

Marta | logopeda-terapeuta

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, logopedii ogólnej na Podyplomowym Studium Logopedycznym we Wrocławiu.
Obecnie studiuje Neurologopedię Kliniczną z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Koordynator Rehabilitacji Domowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange.

Kursy, warsztaty, szkolenia:

 • kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kurs metody werbo-tonalnej I st.
 • kurs języka migowego KSS I
 • kurs Polskiego Języka Migowego cz. I
 •  „Wczesne wykrywanie wad słuchu – nie ma dzieci za małych do terapii”
 • „Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu”
 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z wada słuchu – rola rodziców i terapeutów”
 • „Terapia słuchu i mowy dzieci niedosłyszących w wieku 7-12 lat – przegląd metod pracy”
 • „Dziecko za szybą, diagnoza i terapia autyzmu”
 • „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym - integracja w środowisku słyszących rówieśników”

Urszula | fizjoterapeuta, neurologopeda kliniczny, terapeuta SI.

Absolwentka: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Fizjoterapia. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Logopedia kliniczna. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zawodowy kurs masażu i niekonwencjonalnych metod leczenia
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Psychomotoryka
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda psychostymulacyjna  "Dyna Lingua M.S."
 • Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu
 • Regulatory funkcji MFS - nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny według integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia
 • Wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z Zespołem Downa
 • Mowa i ruch - wspomaganie komunikacji językowej dzieci z zespołem Downa
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (KORP) jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • W świecie dziecięcych zmysłów-Sensodydaktyka
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym - integracja w środowisku słyszących rówieśników
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa-diagnostyka i planowanie terapii

Ponadto wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach branżowych.

Katarzyna | logopeda – korekta wad wymowy

Absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe, na kierunku oligofrenopedagogika w Podyplomowym Centrum Kształcenia UstawicznegoAndragog w Opolu.

W 2012 roku odbyła staż i otrzymałam akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dr Antoniego Balejko
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym – integracja w środowisku słyszących rówieśników
 • Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami słuchu

Specjalizuję się w usuwaniu wad wymowy i zaburzeń w kształtowaniu się mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Moja praca jest ogromnym wyzwaniem, które przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Pragnę, by korekta logopedyczna nie kojarzyła się dzieciom ze żmudną pracą, lecz wesołą zabawą, dzięki której wspólnie uczymy się i odkrywamy prawidłową wymowę.