Ewa Idczak | właściciel – dyrektor, pedagog, logopeda, neurologopeda

Pedagog specjalny, logopeda o specjalności neurologopeda, absolwentka Podyplomowego Studium Psychologii i Oligofrenopedagogiki, specjalista - trener emisji głosu, ukończony kurs psychostymulacji i logorytmiki (wszystkie studia i specjalizacje ukończone na Uniwersytecie Wrocławskim), wieloletnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, logopedy i neurologopedy w Ośrodku Psychostymulacji we Wrocławiu (ośrodek związany z UW), Stowarzyszeniu Tęcza w Oławie, Poradni Logopedycznej w NZOZ Omega w Oławie.

Anna Gala

Anna | specjalista do spraw płac i kadr

Absolwentka: studiów licencjackich w Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA na kierunku handel zagraniczny oraz studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie specjalność „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • zasiłki chorobowe, macierzyński i opiekuńcze
 • wynagrodzenia w oświacie – zmiany i problemy
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • nowy program płatnik

Natalia | wychowawca gr. BIEDRONKI

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, gdzie uzyskałam tytuł licencjata o specjalności profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich w kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wzbogacam swoją wiedzę poprzez udział w kursach z interesującej mnie tematyki. Moją pasją są górskie wędrówki oraz czytanie książek, a ostatnio dołączyła do nich nauka gry na ukulele.

 

Klaudia | pomoc wychowawcy gr. BIEDRONKI

Jestem osobą ciepłą, miłą, cierpliwą. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Moja empatia i zrozumienie innych pomaga mi w pracy z dziećmi. Praca z dziećmi daje mi radość i wiele pozytywnej energii. Szczęście dzieci i ich uśmiechy dają mi najlepszą satysfakcję z tej pracy. Ukończyłam kurs ,,Psychologia dziecka”. Obecnie jestem na kursie ,,Opiekun dzieci do lat trzech”. Dalej chcę się szkolić i zdobywać wiedzę na innych kursach, szkoleniach.
Moją pasją jest czytanie książek, o różnej tematyce w tym czytanie dla dzieci. Uwielbiam podróżować, zwiedzać ciekawe miejsca. Lubię też sport i zwierzęta. Moja kreatywność i wyobraźnia to jedne z moich atutów.

Julita | wychowawca gr. ŻABKI

Absolwentka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne- studia licencjackie. Absolwentka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Terapia Pedagogiczna- studia magisterskie. Aktualnie studentka kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą. Moją pasją są górskie wędrówki, uwielbiam odkrywać piękno otaczającego nas świata i zaszczepiać cieakwość do świata w najmłodszych,
interesuje się  fotografią i obróbką graficzną zdjęć.

 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?. Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka. Poziom II
 • Metody stymulacji dzieci- pedagogika Montessori
 • Jak przeprowadzić e-uroczystości szkoła/przedszkole/placówka

Dominika | pomoc wychowawcy gr. ŻABKI

Studentka III roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z językiem Angielskim na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Alicja | pomoc wychowawcy gr. ŻABKI

Absolwentka studiów licencjackich kierunku Pedagogika Ogólna o specjalności Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie kontynuuję naukę na kierunku Human Resources i coaching. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas odbywania praktyk w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Pamela | pedagog specjalny gr. ŻABKI

Ukończyłam Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Wrocławskim i
kontynuuję studia magisterskie na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka.

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas odbywania staży w przedszkolach.
 • Fascynacja aranżacją wnętrz dostarcza ,i inspiracji w planowaniu zajęć z najmłodszymi z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku.

Sandra | wychowawca gr. SKRZATY

Studia wyższe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • elementy muzykoterapii w kształceniu małych dzieci
 • kalkulator w głowie
 • edukacja matematyczna w życiu codziennym
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej na pierwszych etapach edukacji
 • kurs wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kreatywne metodypracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecika w wieku przedszkolnym? Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów. Sensodydaktyka. Poziom II

Agnieszka | nauczyciel rozwijający zainteresowania dzieci gr. SKRZATY

Absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna oraz Edukacja Kreatywna i Medialna. Doświadczenie w pracy z dziećmi czerpie z praktyk w Oddziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Szkołach Specjalnych oraz poprzez prowadzenie drużyny harcerskiej. Ukończyła Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonii, Kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, Kurs w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Prowadzi zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego oraz śpiewanki z gitarą.

Uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia:

 • Kreatywne metodypracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poziom II
 • Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecika w wieku przedszkolnym? Poziom II
 • W świecie dziecięcych zmysłów. Sensodydaktyka. Poziom II

Anna | wychowawca gr. MOTYLKI

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne (specjalizacja Menedżer Sportu i Rekreacji ). Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu – kierunek Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.

 • Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego.

Izabela | pomoc wychowawca gr. MOTYLKI

Jestem miłą, ciepłą, kreatywną osobą, która z łatwością nawiązuje kontakt z najmłodszymi. Poprzednie doświadczenie jako opiekunka dziecięca w żłobku nauczyło mnie zajmowania się dziećmi od najwcześniejszych lat. Chęć rozwoju spowodowała zainteresowanie nauką Montessori dlatego zdecydowałam się na pracę w Kredce. Do swoich obowiązków podchodzę z zaangażowaniem i entuzjazmem. Zadowolone i uśmiechnięte dzieci rekompensują każdy trud i wysiłek jaki muszę włożyć w swoją pracę.

Judyta | prowadząca gr. MOTYLKI

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu, obecnie kontynuuję naukę na WSHE w Brzegu na studiach magisterskich. Odkąd sięgam pamięcią moim zamiłowaniem są dzieci, opieka nad nimi, pomoc w opanowywaniu nowych umiejętności, jak również odkrywanie ich potencjału. Lubię robić coś z niczego, czytać, szyć, piec, dekorować i tworzyć torty 2/3D. Kocham zwierzęta, jestem kreatywna i uwielbiam ciągle uczyć się czegoś nowego.

Doświadczenie:

 • Wolontariat.
 • Staż na warsztatach z terapii zajęciowej.  

Joanna | wychowawca gr. ROBACZKI

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Jestem osobą kreatywną, sympatyczną, ciepłą lubiącą pracę z dziećmi.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zobacz jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
 • w świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka
 • Przyjaciele Zippiego
 • Upominki na różne okazje rozbudowanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Agnieszka | pomoc wychowawcy gr. ROBACZKI

Sympatyczna ciepła z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Ukończyła kurs pomocy nauczyciela w przedszkolu.

.

 

Ewelina | wychowawcy gr. PSZCZÓŁKI

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - tytuł magistra na kierunku Socjologia. Wieloletni wychowawca prowadzący drużynę harcerską, doświadczony animator potrafiący poprowadzić wiele zabaw o charakterze edukacyjnym, wyczarować dla dzieci wielkie bańki mydlane, zwierzaczki z baloników, a nawet chodzić na szczudłach. Były wolontariusz Uniwersytetu Dzieci oraz angielskiego przedszkola St Charles Borromeo Catholic Primary School and Nursery in Weybridge. Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonii Terapia dziecka z autyzmem – wybrane modele.

Maria | pomoc wychowawcy gr. PSZCZÓŁKI

Studentka I roku na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Agnieszka | logopeda-terapeuta

Absolwentka studiów licencjackich kierunku Pedagogika Ogólna o specjalności Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie na etapie końcowym studiów magisterskich o specjalności Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

 

Marta | logopeda-terapeuta

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, logopedii ogólnej na Podyplomowym Studium Logopedycznym we Wrocławiu.
Obecnie studiuje Neurologopedię Kliniczną z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Koordynator Rehabilitacji Domowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange.

Kursy, warsztaty, szkolenia:

 • kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kurs metody werbo-tonalnej I st.
 • kurs języka migowego KSS I
 • kurs Polskiego Języka Migowego cz. I
 •  „Wczesne wykrywanie wad słuchu – nie ma dzieci za małych do terapii”
 • „Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu”
 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z wada słuchu – rola rodziców i terapeutów”
 • „Terapia słuchu i mowy dzieci niedosłyszących w wieku 7-12 lat – przegląd metod pracy”
 • „Dziecko za szybą, diagnoza i terapia autyzmu”
 • „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym - integracja w środowisku słyszących rówieśników”

Urszula | fizjoterapeuta, neurologopeda kliniczny, terapeuta SI.

Absolwentka: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Fizjoterapia. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Logopedia kliniczna. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierunek: Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zawodowy kurs masażu i niekonwencjonalnych metod leczenia
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Psychomotoryka
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda psychostymulacyjna  "Dyna Lingua M.S."
 • Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu
 • Regulatory funkcji MFS - nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny według integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia
 • Wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z Zespołem Downa
 • Mowa i ruch - wspomaganie komunikacji językowej dzieci z zespołem Downa
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (KORP) jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • W świecie dziecięcych zmysłów-Sensodydaktyka
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu publicznym - integracja w środowisku słyszących rówieśników
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa-diagnostyka i planowanie terapii

Ponadto wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach branżowych.