gfx-rehabilitacjaRehabilitacja

To szereg działań mających na celu poprawę jakości życia dziecka.

Zajęcia ukierunkowane są na:

  • usprawnianie motoryki małej i dużej,
  • rozwijanie sprawności manualnej,
  • normalizację napięcia mięśniowego,
  • wspomaganie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
  • stymulację systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i czucia eksteroceptywnego,
  • stymulację polisensoryczną,
  • rozwój procesów poznawczych,
  • kształtowanie świadomości schematu ciała,
  • utrzymanie kontaktu wzrokowego i czynnościowego,
  • rozwój czynności samoobsługowych.