logotypy

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość projektu: 223 467,80 zł

Kwota dofinansowania: 189 685,40 zł

Projekt realizowany w ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 10 Edukacja
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Pod działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.05.2017-30.04.2018

Cel projektu:
stworzenie nowych 15 miejsc przedszkolnych oraz objęcie podstawą programową i zajęciami dodatkowymi 15 dzieci (8 dziewczynek i 7 chłopców), w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością (1 dziewczynka i 1 chłopiec) w okresie 01.07.2017-30.04.2018, które zapewnią dzieciom wszechstronny rozwój, a także wyrównanie zdiagnozowanych deficytów w celu zapewnienia równego startu w przyszłości

Planowane efekty

  1. objęcie podstawą programową 15 dzieci
  2. podniesienie kompetencji podstawowych i przekrojowych u 15 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej wyrównanie zidentyfikowanych deficytów i 2 dzieci z niepełnosprawnością poprzez udział
    w zajęciach indywidualnych

DZIAŁANIA:
Maj-czerwiec 2017 r. działania przygotowawcze

stworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych
rekrutacja grupy docelowej 15 dzieci (8 dziewczynek i 7 chłopców), w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością (1 dziewczynka i 1 chłopiec)
rekrutacja kadry projektu

Lipiec 2017-kwiecień 2018r. realizacja podstawy programowej
Nowo utworzona 15-osobowa grupa przedszkolna będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30 do17.00, w ramach której dzieci będą miały zapewnione śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Lipiec 2017-kwiecień 2018r. zajęcia grupowe
z języka angielskiego 2 x w tygodniu po 0,5 h; łącznie 43 h
matematyczno-techniczne  2 x w tygodniu po 0,5h; łącznie 43 h
z kompetencji społeczno-emocjonalnych pierwsze 8 tygodni 2 x w tygodniu po 0,5h pozostałe 35 tyg. 1 x w tygodniu po 0,5h; łącznie 25,5 h
z logopedii 1x w tygodniu po 0,5h; łącznie 21,5 h.

Lipiec 2017-kwiecień 2018r. zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnością
z kompetencji społeczno-emocjonalnych 1 x w tyg. po 1 h; łącznie 43h na każde dziecko
z logopedii 1 x w tyg. po 1 h; łącznie 43h na każde dziecko
z integracji sensorycznej 1 x w tyg. po 1 h; łącznie 43h na każde dziecko

Regulamin rekrutacji
Do pobrania regulamin             Załączniki do pobrania

Nabór pracowników
NABÓR - nauczyciel wychowania przedszkolnego
NABÓR - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego
NABÓR - pedagog specjalny
załączniki do NABORU
NABÓR dodatkowy /pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Zapytania ofertowe
zapytanie ofertowe usługa cateringowa
zapytanie ofertowe prowadzenie zajęć dodatkowych
załączniki do zapytania ofertowego prowadzenie zajęć dodatkowych
II zapytanie ofertowe usługa cateringowa

Szczegółowy harmonogram wsparcia
plik do pobrania
plik do pobrania 2

Niepubliczne Przedszkole Kredka zaprasza rodziców zainteresowanych  udziałem w projekcie „Przedszkole dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie informacyjne w dniu 12.06.2017r. o godz. 16.30 w siedzibie Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Kredka zaprasza rodziców zainteresowanych  udziałem w projekcie „Przedszkole dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie informacyjne w dniu 13.06.2017 r.
o godz. 9.30 w siedzibie Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Kredka zaprasza rodziców zainteresowanych  udziałem w projekcie „Przedszkole dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie informacyjne w dniu 19.06.2017 r.
o godz. 16.30 w siedzibie Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Kredka zaprasza rodziców zainteresowanych  udziałem w projekcie „Przedszkole dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie informacyjne w dniu 26.06.2017 r.
o godz. 16.30 w siedzibie Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Kredka zaprasza rodziców dzieci biorących udział w projekcie „Przedszkole dla dzieci” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie podsumowujące 2 tygodniowy pobyt dzieci w grupie w dniu 18.07.2017r. o godz. 16.30 w Przedszkolu przy ul. Gen. W. Sikorskiego 7