Terapia logopedyczna

W przedszkolu prowadzona jest z wykorzystaniem technik metody Dyna Lingua M.S., której twórcami jest Małgorzata Młynarska i Tomasz Smereka. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój mowy i myślenia dzieci. Wykorzystywane w pracy z dziećmi techniki metody, aktywizują psychikę dziecka do uczenia się, pokonywania przeszkód i zdobywania nowych kompetencji.

Podczas zajęć terapeutycznych zwracamy uwagę na:

  • poziom rozwoju funkcji przedwerbalnych,
  • tor oddechowy, emisję głosu, kontakt wzrokowy,
  • rozwój mowy biernej, rozwój mowy czynnej,
  • słuchową pamięć słowną,
  • napięcie mięśniowe,
  • czucie proprioceptywne i eksteroceptywne.