Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania miejsc.

Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci z terenu miasta Oława. Zapisanie dziecka następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną lub osobiście oraz po podpisaniu umowy.

W ramach czesnego dziecko korzysta ze wszystkich zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli. W przedszkolu organizowane są również odpłatne zajęcia dla chętnych. Pobieramy jednorazową kwotę na  ubezpieczenie oraz  okazjonalne prezenty.

Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza elektronicznego skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania i podpisania umowy.

Metoda Montessori
„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.”
Maria Montessori

Jesteśmy pierwszym przedszkolem w Oławie, którego kadra postanowiła do swojego programu wychowawczego wprowadzić elementy znanego i cenionego na całym świecie systemu pedagogiki Marii Montessori, gdyż dziecko i jego dobro stanowi centrum naszego zainteresowania. Dlatego też nie poprzestajemy na wiedzy którą mamy, ale nieustannie doskonalimy się przez szkolenia, specjalistyczną lekturę i konsultacje ze specjalistami. Całą kadrą zgłębiamy  metodę Marii Montessori, aby móc jeszcze efektywniej pracować z dziećmi.
Pierwsze lata to bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka i one stanowią podstawę do zbierania przez dziecko dalszych doświadczeń w wieku młodzieńczym oraz dorosłym. Maria Montessori doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak ważny jest spokojny, harmonijny rozwój dziecka, bazujący na jego naturalnym dążeniu do odkrywania świata i jego piękna. Dlatego od września 2020 roku wprowadzamy elementy tego systemu. Już w sierpniu pojawiły się pierwsze pomoce dydaktyczne, które bardzo zaciekawiły grupę przedszkolaków. Posiadają one takie cechy  takie jak:
1.    prostota, precyzja i estetyka wykonania,
2.    uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
3.    dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka,
4.    budzenie ciekawości i zainteresowań dziecka,
5.    przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
6.    konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
7.    logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
8.    ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu

Pedagogika Montessori wspiera wieloaspektowy rozwój dziecka w naturalny dla niego sposób. Pomaga w rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły u dzieci. Jest oparty na zasadzie wzajemnego szacunku, rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań. Przedszkolaki uczą się dbać o porządek wokół siebie, doceniać znaczenie ciszy przy zadaniach wymagających koncentracji uwagi, znajdują balans między nauką, a odpoczynkiem. Uczą się komunikować swoje potrzeby i respektować ustalone przez siebie zasady oraz czerpać przyjemność z nauki.
Dzieci budują swoją przyszłość, a naszą misją jest im towarzyszyć i wspierać w odpowiedzialny sposób.

Więcej o metodzie można znaleźć tutaj: https://widziales.wordpress.com/cele-i-zalozenia-pedagogiki-mmontessori/

PLIKI DO POBRANIA:

karta zgłoszenia  umowa  regulamin placu zabaw  regulamin przedszkola

OPŁATY:
Czesne (opłata miesięczna): 480,00 zł
Wyżywienie (stawka dzienna): 19,00 zł w tym śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiłki są zamawiane za pomocą aplikacji www.zamowposilek.pl  z firmy „Kolorowe Skrzaty” z Oławy.