Biofeedback

W przedszkolu odbywa się terapia metodą EEG- Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne). Jest to biologiczna, całkowicie bezpieczna metoda usprawniania pracy mózgu. Podobnie jak możemy trenować sprawność swoich mięśni, tak samo możemy pogłębiać możliwości swojego umysłu.Dziecko w świadomy sposób uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby jego mózg pracował szybciej oraz wydajniej.

Trening EEG- Biofeedback polecany jest głównie dzieciom, u których stwierdzono:

  • ADHD
  • ADD
  • autyzm
  • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
  • dysleksję, dysgrafię
  • problemy szkolne
  • zaburzenia rozwoju mowy